Historia Japonii

Jako, że początki Japonii nie są pewne, a jej historia opiera się głównie na podaniach legendarnych (których nota bene uczy się na lekcjach historii w Japonii) pominę tutaj mitologię. Wspomnę jedynie, że wg legend cesarstwo japońskie stworzył w 660 r. p.n.e. Jimmu – prawnuk bogini Amaterasu. Jest to oczywiście data nieprawidłowa, ale Japończycy i tak ją uznają.

Okres Mudoki

Pewnym początkiem epoki Mudoki jest rok 128 000 p.n.e., kiedy to pojawił się człowiek. Był to okres kultury przedceramicznej.

Jomōn (11000/10700 – 400/300 p.n.e.)

Nazwa epoki pochodzi od wzorów sznurowych odbijanych na ceramice. To neolityczna kultura późnych zbieraczy i myśliwych. Małe grupy koczowników połączyły się w większe osady (500 osób).

Oprócz glinianych naczyń odkopano gliniane i kamienne figurki kobiece (dogū). Najprawdopodobniej pełniły one funkcje religijne, choć nie mamy 100% pewności. Przykładem dogu może być Wenus z Tanabake.

Yayoi (ok. 400 p.n.e. – 250 n.e.)

Nazwa epoki pochodzi od stanowiska archeologicznego z Tokio. Yayoi to okres, kiedy równocześnie rozpoczęła się epoka brązu i żelaza. Prawdopodobnie umiejętność ich wyrobu przejęto od Koreańczyków, ponieważ byli sławni jeśli chodzi o ich wytwarzanie.

Produkowano czerwoną ceramikę. Pojawiają się także dōtaku – dzwony z brązu. Najprawdopodobniej pełniły funkcje religijne. Grzebano je w ziemi, ale nie koło grobów ludzkich.

Nie było jeszcze wtedy pisma, dlatego też Japonia nie miała własnych kronik. Najstarsze wzmianki o tym kraju pochodzą z kronik chińskich i dotyczą głównie hołdów lennych. 

Yamato/Kofun (250-710 r.)

Nazwa Yamato bierze się od klanu, który przejął władzę (w III w. ród Yamato przejął władzę i stworzył państewko o tej samej nazwie). Inną nazwą jest Kofun, co zaczerpnięto od kurhanów o tej nazwie. Wznoszono je dla władców i wyżej postawionych. Oprócz ciała zmarłego chowano tam tez przedmioty z życia codziennego. Przykładem kofunu może być Kurohime-yama.

Paul Varley dzielił okres ten na 3 podokresy:

  • Kofun (300-552)
  • okres Asuka (552-645)
  • okres Hakuhō (645-710)

 Pierwszym historycznym władcą Japonii był Sujin, który zmarł w 318 r. Nosił tytuł ōkimi (wielki władca).